Přeprava & dodání zboží

 

 

Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 – 5 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není a ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

4.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku před dům příjemce.

4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu dodavatele spolu s kopií faktury nebo osobně v provozovně webmario Technická 1902/2, 166 00 Praha. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Fakturu k odeslanému zboží zasíláme emailem a také ji najdete (po přihlášení) na svém účtu na www.ibymy.cz.

4.4. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky ( Slovenské republiky ). Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách webmario.com v sekci Doprava.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.6. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

4.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email reklamacecz@webmario.cz, dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.8. Společnost webmario trade* s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na své provozovně a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4.9. Nepřevzetím zásilky se zákazník zavazuje zaplatit odesílateli (dodavateli) náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky.